ISOMS

Modüller

Yönetim Gözden Geçirme Yönetimi

Circle
Yönetim Gözden Geçirme Yönetimi

Yönetim sistemlerinin politikaya, amaçlara uygunluğunu, yeterlilik ve etkinlik durumunu, kuruluşun stratejik ile uyumluluğunu değerlendirmek için yapılan periyodik veya spontan Yönetim Gözden Geçirme toplantılarını ISOMS ile planlayabilirsiniz. Üst yönetime sunulacak YGG raporunu ISOMS ile oluşturabilir, sistemin anlık durumu ile ilgili bilgileri içeren raporu sunumlarınızda kullanabilirsiniz. 

Hemen Dene

Bağlam ve Kapsam Yönetimi

İncele

Risk Yönetimi

İncele

Denetim Yönetimi

İncele

Varlık Yönetimi

İncele

KVKK Yönetimi

İncele

Performans Yönetimi

İncele

Doküman Yönetimi

İncele

Düzeltici Faaliyet Yönetimi

İncele

Aksiyon Yönetimi

İncele

Olay Yönetimi

İncele

Hedef Yönetimi

İncele

SoA Yönetimi

İncele

Yönetim Gözden Geçirme Yönetimi

İncele