ISOMS

Modüller

Denetim Yönetimi

Circle
Denetim Yönetimi

Yönetim sistemleri kontrol faaliyetlerinden olan denetimleri ISOMS ile iç denetçi ile süreç sorumlularının doğrudan etkileşimi ile planlayabilir, uygulayabilir ve denetimden kaynaklanan uygunsuzlukların denetçi kontrolünde yönetilmesini sağlayabilirsiniz. Baş denetçi, iç denetçi ve gözlemci olarak planlayabildiğiniz denetçi kadrosunu baş denetçi kontrolünde yönetebilirsiniz.

Hemen Dene

Bağlam ve Kapsam Yönetimi

İncele

Risk Yönetimi

İncele

Denetim Yönetimi

İncele

Varlık Yönetimi

İncele

KVKK Yönetimi

İncele

Performans Yönetimi

İncele

Doküman Yönetimi

İncele

Düzeltici Faaliyet Yönetimi

İncele

Aksiyon Yönetimi

İncele

Olay Yönetimi

İncele

Hedef Yönetimi

İncele

SoA Yönetimi

İncele

Yönetim Gözden Geçirme Yönetimi

İncele